Všeobecné info
30.10.2017

Poslední předherní všeobecné podklady - tentokrát úzce zaměřené přímo na herní mechanismy.

Všeobecné info o chodu lodi

Velení
Velení je skupina lidí, kteří mají na lodi nejvyšší postavení a zároveň nejvyšší zodpovědnost. Najdeme zde kapitána lodi, prvního důstojníka a další významné činitele. Díky posledním událostem je vedení vystaveno opravdu složité situaci a uvidíme, jak se s ní dokáže vyrovnat. V prvních chvílích si nevede špatně, ale udržet pohromadě takto různorodou posádku nebude jednoduché.
Mavis Graham (Darwinn)
Tento přísný a nekompromisní muž přebral hodnost šéfa bezpečnosti po svém zesnulém předchůdci teprve nedávno. Již za tu chvíli si dokázal vybudovat mezi zbytkem posádky respekt a to i jako zástupce organizace Cháron. Drží se hesla "účel světí prostředky" a v případě potřeby si rozhodně nehraje na nějaká psaná pravidla. Není proto výjimečné, že se dostává do střetů se svými nadřízenými.
Přihlášeno
5 / 5