Všeobecné info
30.10.2017

Poslední předherní všeobecné podklady - tentokrát úzce zaměřené přímo na herní mechanismy.

Všeobecné info o chodu lodi

Můstek - Omega
Omega je jednou ze směn sloužících na můstku. Najdeme tu tedy obsluhu pilotního, obranného, útočného a upgrade systému, stejně tak terminálu strojovny a cestování. V Omeze slouží i šéfpilot lodi. Obě směny jsou zcela rovnoprávné, i když je jasné, že každá má jiné silné a slabé stránky. Všichni ze směny jsou alespoň poddůstojníci, mají rozšířené pravomoci na lodi.
Drix Solus (Drix)
Zajímavý osud potkal tohoto člověka. Ač dříve býval usměvavým medikem v jednotce Pegasus, po peripetiích složité situace skončil jako poddůstojník na můstku. Zasloužila se o to asi hlavně jeho oblíbenost, protože si hodně lidí říkalo, že pod ním bude sloužit rádo. Zda to bylo moudré rozhodnutí ukáže až čas, my však věříme, že ano.
Přihlášeno
4 / 4