Všeobecné info
30.10.2017

Poslední předherní všeobecné podklady - tentokrát úzce zaměřené přímo na herní mechanismy.

Všeobecné info o chodu lodi

Můstek - Omega
Omega je jednou ze směn sloužících na můstku. Najdeme tu tedy obsluhu pilotního, obranného, útočného a upgrade systému, stejně tak terminálu strojovny a cestování. V Omeze slouží i šéfpilot lodi. Obě směny jsou zcela rovnoprávné, i když je jasné, že každá má jiné silné a slabé stránky. Všichni ze směny jsou alespoň poddůstojníci, mají rozšířené pravomoci na lodi.
Malakai Graunzberg (Askadrin)
Tento člověk má sice velké schopnosti ale taky jednu nepříjemnou charakterovou vadu. Neustále si na všechno stěžuje. Jídlo je moc studené nebo horké, všichni tady umřeme, ty chodby jsou snad čím dál hnusnější a podobně. Není asi třeba dvakrát připomínat, že se každý snaží vyhnout se osobnímu setkání s tímto mužem. Na druhou stranu se občas stane, že dostane loď z velmi nepříjemné situace.
Přihlášeno
4 / 4